Considerations To Know About ssdn

ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਝਲਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ – ਜਲੰਧਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ, ਦਿੱਲੀ – ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ। ਕਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸਨ।

Carl Olson argued that in his presentation of his grasp, Vivekananda had hid Considerably of Ramakrishna's embarrassing sexual oddities from the general public, since he feared that Ramakrishna will be misunderstood.

^ Jean Varenne; Derek Coltman (1977). Yoga along with the Hindu Tradition. University of Chicago Push. p. 151. we recognize that certain Tantric tactics, condemned as shockingly immoral, are aimed entirely at enabling the adept to use the Vitality needed for his or her realisation to demolish need within just himself root and branch 

is usually a Hindu devotional ritual done to gods and goddesses that utilizes fireplace as an presenting. In this instance, the featuring is manufactured to the Goddess Ganga, also affectionately referred to as Ma Ganga, the goddess of probably the most holy river in India.

surya (visitor) Mangle bale khali na lote kitni mili kharat na pucho are Unki kripa to Unki kripa hai Unki kripa ki bat na pucho bolo jaykara bol mere shri guru maharaj ki jay two several years back

My desire was to always check my blog get the job done in growth sector (specifically in GIS area), so just guru shabad after attending the .Net system from SSDN…Now I am self-confident and I can visualize this content the points in advance of programming.

Ramakrishna regarded Sarda as Divine mom in individual, he referred her as Devi Maa, and by this title she arrived to0 be recognized obtain all of his disciples.

You will be welcome to deliver this practical experience into your own exercise. You will discover many recordings of numerous shabads

A spiritual abode in the middle of villages in the vicinity of Sakauti Kalan, about 40 kms from Meerut. The Ashram and remaining resting place with the Gurus with the sect. Includes a heritage of above a century. Scorching langar provide...d round the clock for all devotees and guests.

It's been revealed to me that there exists an Ocean of Consciousness devoid of Restrict. From It arrive all points of the relative plane, As well as in It they merge all over again. These waves arising from the Great Ocean merge once more in The good Ocean. I have Plainly perceived all these things.[95]

Disclaimer: This area of the positioning has inbound links to YouTube video clips. The website won't add these videos nor does it assert any ownership of them. Any copyright and ownership troubles shouldn't be referred to This web site.

..their souls are linked with paramatma in order that they haven't got that sharp awareness to Engage in with feelings of other .They are really always problem with troubles the each and every gentleman is dealing with , They're directors of our lifetime who give us perfect directions like shri Krishna gave pando direction in Mahabharata..Shot guru Maharaj would make our daily life effortless and allows to solve our problems which we are struggling with within our daily lifes....So, Mr. Jay,you happen to be standing just significantly far from this know-how that Shri guru Maharaja has. So, just keep your mouth shut and learn how to regard Other folks. I'll pray for yourself which will Shri Guru Maharaj provides you with and other people the same as you Sadh Budhhi. twelve months ago

Dr. evening aarti Vankwani stated the provincial Main secretary, the inspector-standard of law enforcement plus the regional commissioner knowledgeable him the Hindu notable in whose name the temple was built experienced converted to Islam.

Daily baths in her waters are recommended by Hindu scriptures to get ready for your soul’s remaining journey to liberation. Choices of flowers and diyas navigate to this website floating down the river are a standard and really fairly sight.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *